Українські загадки

Багато спільного з прислів'ями та приказками мають загадки. Їх об'єднує насамперед метафоричність, що ґрунтується на спосте­реженнях над природою та побутом, а також стислість і чіткість викладу. Переносне значення вислову дозволяє іноді вживати загадку як прислів'я («Прийшов хтось, узяв щось, бігти за ним, не знаю, за ким»). Через те здавна встановилася традиція об'єдну­вати обидва жанри у спільних збірниках.

Порівнюючи обидва жанри, можна зробити висновки про те, що в загадках відбились погляди народу на природу й навколишню обстановку; в прислів'ях — уся життєва мудрість і моральне обличчя простої людини. У загадці, більш давній за формою та походженням, відкрився повний прос­тір для творчої фантазії народу; у прислів'ї — для його здорового глузду і критики.

Однак загадки мають свою специфіку: суть її полягає в тому, що у загадках у завуальованій, алегоричній формі зашифровано якийсь предмет чи явище і треба відшукати його первісне значення.

Загадки — це стислі поетичні твори, в основі яких лежить метафоричне запитання. Для того щоб дати на нього відповідь, потрібно вміти зіставити життєві явища на основі їх спорідне­ності чи подібності. Іноді ця подібність обмежується кількома або навіть однією якою-небудь ознакою,— отже, розгадування вима­гає не тільки певної суми знань, а й спостережливості, кмітли­вості, уміння бачити спільне в конкретному й абстрактному. Простежуючи шлях утворення переносного значення предмета чи явища, можна побачити, що його першопочаток — у реальності, навівши такий приклад: люди побачили, що небеса подібні до чаші тільки після того, як почали ро­бити такі чаші на землі. Отже, не можна вказати жодного абст­рактного поняття, основою якого не служила б реальність.

Народні загадки якраз і відбивають реальне життя,— процеси праці, господарювання, побут. Ця реальність від­бита і в тій частині загадки, яка говориться при загадуванні, і в тій, яка малася на увазі — у відгадці.

Умінню відгадувати загадки в давні часи надавалося дуже великого значення,— воно було мірилом мудрості і розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини, а іноді ставилося на кін її життя.